Skytteprecision AB

Skytteprecision AB startades 2004 av Lars-Göran Lundqvist och Bengt Jansson. Lars-Göran hade varit återförsäljare till Lapua och Vihtavuori sedan -80 talet och Bengt sedan -92.

2004 fick vi en fråga från Lapua om vi ville ta hand om försäljningen av ammuniton, krut och kulor, en fråga som inte krävde särskilt lång betänketid. Succesivt har nätet av återförsäljare vuxit och det växer fortfarande stadigt. Genom vår webbutik servar vi även privata kunder runt om i Sverige. Beroende på vilka inneliggande ordrar vi har så skickar vi det mesta senast dagen efter order.